Home >> Achizitii >>

20-06-2012


Achizitie - Carburanti auto


ANUNŢ ACHIZIŢIE PUBLICĂ

 

Achiziţie carburanţi auto pe bază de bonuri valorice, în cadrul proiectului „Calificare pentru Incluziune Socială", POSDRU/80/2.3/S/58023

Cod CPV 09134200-9 (MOTORINĂ)

 

Fundaţia „Centrul de Asistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale - CENTRAS", cu sediul în Bucureşti, Bd. Mareşal Averescu nr. 17, pavilion F, etaj 3, sector 1, 011454, Tel: 021 223 00 10, Fax: 021 223 00 12, E-mail: office@centras.ro, Web: www.centras.ro, organizează procedura de achiziţie publică de carburanţi auto pe bază de bonuri valorice, COD CPV 09134200-9 (MOTORINĂ), în cadrul proiectului "Calificare pentru Incluziune Socială", Nr. contract: POSDRU/80/2.3/S/58023, implementat în cadrul "PROGRAMULUI OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"   

Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la formarea Profesională Continuă (FPC)".

 

 

 1.    Data publicării anunţului: 20.06.2012

2.       Scurtă descriere/produse achiziţionate: achiziţie carburanţi auto pe bază de bonuri valorice

      Clasificare : 09134200-9 (MOTORINĂ)

3.       Specificatiile tehnice: conform documentaţiei de atribuire

4.       Procedura de achiziţie: Procedură offline, prospectare a pieţei

5.       Criteriul aplicat: „preţul cel mai scăzut"

6.       Data limită de depunere a ofertelor: 24.06.2012, ora 12.00

7.       Adresa la care se depun ofertele: Centrul de Asistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale - CENTRAS, Bd. Mareşal Averescu nr. 17, pavilion F, etaj 3, sector 1, 011454

8.       Data deschiderii ofertelor: 24.06.2012, ora.12.30

9.       Limba de redactare a ofertei: română

10.   Valoare estimată: 1.500 RON

11.   Informaţii suplimentare: Documentaţia de atribuire poate fi obţinută în urma unei solicitări directe adresate achizitorului, prin e-mail sau fax. Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi Fundaţiei „Centrul de Asistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale - CENTRAS", cu sediul în Bucureşti, Bd. Mareşal Averescu nr. 17, pavilion F, etaj 3, sector 1, 011454, Tel: 021 223 00 10, Fax: 021 223 00 12, E-mail: office@centras.ro, Web: www.centras.ro