Home >> Achizitii >>

18-07-2011


ANUNŢ DE ATRIBUIRE


ANUNŢ DE ATRIBUIRE

Produse consumabile, în cadrul proiectului „Calificare pentru Incluziune Sociala", POSDRU/80/2.3/S/58023, 

CPV 30192000-1 - Accesorii de birou, 30197000-6 - Articole mărunte de birou

 Fundatia Centrul de Asistenta pentru Organizatii Neguvernamentale - CENTRAS, cu sediul în Bucuresti, Bd. Maresal Averescu nr. 17, pavilion F, etaj 3, sector 1, 011454, Tel: 021 223 00 10, Fax: 021 223 00 12, E-mail: office@centras.ro, Web: www.centras.ro, ca urmare a finalizarii procedurii de atribuire prin licitatie publica - procedura offline de prospectare a pietei, contractul nr. 0607.1 din 06.07.2011, privind Furnizare produse consumabile, în cadrul proiectului „Calificare pentru Incluziune Sociala", POSDRU/80/2.3/S/58023, in valoare de 11.997.02 lei, fara TVA, a fost atribuit S.C. AUSTRAL TRADE SRL Bucuresti, str. Smaranda Braescu nr.56, sector 1, Bucuresti, la data de 04.07.2011, dupa criteriul „pretul cel mai scazut". Au fost primite numarul de 1 oferte. Anunt de participare publicat la data de 27.06.2011. Anunt de atribuire publicat la data de 07.07.2011.

Contractul este finantat din fonduri europene prin Programul Operational Dezvoltarea Resurselor umane 2007 - 2013, Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor", Domeniul major de intervenţie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pertenerilor sociali şi societăţii civile".

  Pentru mai multe informatii contactati Fundatia Centrul de Asistenta pentru Organizatii Neguvernamentale - CENTRAS - Bucuresti, Bd. Maresal Averescu nr. 17, pavilion F, etaj 3, sector 1, 011454, Tel: 021 223 00 10, Fax: 021 223 00 12, E-mail: cristina@centras.ro