Home >> Achizitii >>

15-05-2019


Anunt achizitie - servicii de instruire curs formare de formatori


Anunț apărut in data de 15.05.2019


Nr. 1505.2 din data 15.05.2019

Fundația CENTRUL DE ASISTENȚĂ PENTRU ORGANIZAȚII NEGUVERNAMENTALE- CENTRAS având CUI 7806755, cu sediul social în Bucuresti, Str. Maresal Alexandru Averescu, nr 17, Pavilion F, Et. 3, Cod poștal 011454, beneficiar în cadrul proiectului “Inițiativa civică pentru optimizarea prin tehnologie a relației dintre cetățean și autoritățile publice“, in calitate de beneficiar al cofinantarii nerambursabile din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capacitate Administrativa 2014-2020, Axa prioritară Administratie publica si sistem judiciar eficiente, operatiunea: Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica ce optimizeaza  procesele decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri in concordanta cu SCAP, Componenta 1 CP2/2017- Cresterea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, în baza contractului de finantare SIPOCA 290, cod Mysmis 112027, invită operatorii economici interesați să depuna oferta pentru atribuirea prin achizitie directa a urmatoarelor servicii: Servicii de instruire curs formare de formatori 80000000-4 | Servicii de învăţământ şi formare profesională

 

Oferta se va transmite pana cel tarziu la data de 23.05.2019, ora 14:00

Documentatia de atribuire poate fi solicitata la adresa de email office.centras.poca@gmail.ro