Home >> Achizitii >>

24-05-2019


Anunt achizitie - Furnizare Licente IT


 

Nr. 2405.2 din data 24.05.2019

Anunț apărut in data de 24.05.2019Fundația CENTRUL DE ASISTENȚĂ PENTRU ORGANIZAȚII NEGUVERNAMENTALE- CENTRAS având CUI 7806755, cu sediul social în Bucuresti, Str. Maresal Alexandru Averescu, nr 17, Pavilion F, Et. 3, Cod poștal 011454, beneficiar în cadrul proiectului “Inițiativa civică pentru optimizarea prin tehnologie a relației dintre cetățean și autoritățile publice“, in calitate de beneficiar al cofinantarii nerambursabile din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capacitate Administrativa 2014-2020, Axa prioritară Administratie publica si sistem judiciar eficiente, operatiunea: Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica ce optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri in concordanta cu SCAP, Componenta 1 CP2/2017- Cresterea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, în baza contractului de finantare SIPOCA 290, cod Mysmis 112027, invită operatorii economici interesați sa depună oferta pentru atribuirea prin achiziția privata competitiva conform Ordin MFE a urmatoarelor:


Furnizare licente IT (pachet software pentru creare documente si pachet software de protectie antivirus )

48300000-1 | Pachete software pentru creare documente

48760000-3 | Pachete software de protectie antivirus

SPECIFICATII TEHNICE:

Produse: Licente IT – pachet software pentru creare documente, Cod CPV – 48300000-1

Descriere: Microsoft Office 2019 Professional Plus 32 / 64 bit – 4 licente

Licente IT – pachet software de protecția antivirus, Cod CPV – 48760000-3

Descriere: Antivirus compatibil Microsoft Windows, actualizare automata baza de date semnături virusi, scanare în fundal, limba RO sau EN, licenta valabilă minim 24 luni, minim 1 utilizator – 4 licente

Valoare estimata, fara TVA, 5.320,00 lei

Termen de furnizare: maxim 15 zile calendaristice de la semnare contract

Informaţii suplimentare: Documentaţia de atribuire poate fi obţinută în urma unei solicitări directe adresate achizitorului, prin e-mail la office.centras.poca@gmail.com

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi Fundaţiei „Centrul de Asistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale - CENTRAS", cu sediul în Bucureşti, Bd. Mareşal Averescu nr. 17, pavilion F, etaj 3, sector  1 la numarul de telefon 0751 194 718 sau pe e-mail: office.centras.poca@gmail.com


Mai multe detalii publicate pe: www.fonduri-ue.ro la categoria Anunturi achizitii privati: https://www.fonduri-ue.ro/anunturi/details/2/24304/anun%C8%9Buri-proceduri-de-achizi%C8%9Bie,-beneficiari-priva%C8%9Bi-%C2%A0furnizare-licente-it#