Home >> Achizitii >>

25-06-2019


Anunt achizitie - Servicii de campanie de publicitate


Anunț apărut in data de 25.06.2019

 

Nr. 2506.3 din data 25.06.2019

 

Fundația CENTRUL DE ASISTENȚĂ PENTRU ORGANIZAȚII NEGUVERNAMENTALE- CENTRAS având CUI 7806755, cu sediul social în Bucuresti, Str. Maresal Alexandru Averescu, nr 17, Pavilion F, Et. 3, Cod poștal 011454, beneficiar în cadrul proiectului “Inițiativa civică pentru optimizarea prin tehnologie a relației dintre cetățean și autoritățile publice“, in calitate de beneficiar al cofinantarii nerambursabile din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capacitate Administrativa 2014-2020, Axa prioritară Administratie publica si sistem judiciar eficiente, operatiunea: Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica ce optimizeaza  procesele decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri in concordanta cu SCAP, Componenta 1 CP2/2017- Cresterea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, în baza contractului de finantare SIPOCA 290, cod Mysmis 112027, invită operatorii economici interesați să depuna oferta pentru atribuirea prin achizitie directa a urmatoarelor servicii: 

 

 

Servicii de campanie de promovare TV 79341400-0 | Servicii de campanii de publicitate

 

 

 

Descarcare documentatie: https://bit.ly/31XrPhR

 

 

________________________________________________________________

 

Aparut in data de 02.07.2019

 

Clarificari:

 

In urma primirii de solicitari de clarificari din partea unor operatori economici, in cadrul achizitiei de servicii de campanie de promovare TV, achizitie derulata in cadrul proiectului “Initiativa civica pentru optimizarea prin tehnologie a relatiei dintre cetătean si autoritătile publice“ ID 112027, beneficiar Fundatia CENTRUL DE ASISTENTA PENTRU ORGANIZATII NEGUVERNAMENTALE - CENTRAS, va rugam sa regasiti atasat raspunsurile noastre.

 

Documentul se regaseste la acest link: https://bit.ly/2FMXIzQ