Home >> Achizitii >>

28-12-2018


Anunt achizitie Servicii de programare de software de aplicatie; Server; Pachete software şi sisteme informatice; Computere portabile


Nr. 2812.1/28.12.2018

Anunț apărut in data de 28 decembrie 2018

Fundatia Centrul de Asistenta pentru Organizatii Neguvernamentale”- CENTRAS avand CUI 7806755, cu sediul social în Bucuresti, Str. Maresal Alexandru Averescu, nr 17, pavilion F, et.3, cod postal 011454, Beneficiar in cadrul proiectului “ Initiativa civica pentru optimizarea prin tehnologie a relatiei dintre cetatean si autoritatile publice, in calitate de beneficiar al cofinantarii nerambursabile din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capacitate Administrativa 2014-2020, Axa prioritară Administratie publica si sistem judiciar eficiente, operatiunea: Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica ce optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri in concordanta cu SCAP, Componenta 1 CP2/2017- Cresterea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, în baza contractului de finantare SIPOCA 290, cod Mysmis 112027, invită operatorii economici interesati să depuna oferta pentru atribuirea prin achizitie privata competitiva conform Ordin MFE a urmatoarelor servicii:
Servicii de programare de software de aplicatie; Server; Pachete software şi sisteme informatice; Computere portabile
72212000-4 - Servicii de programare de software de aplicaţie; 48000000-8 -Pachete software şi sisteme informatice; 30213100-6 - Computere portabile; 48820000-2 – Servere
 
 
SPECIFICATII TEHNICE LOT 1
Serviciu/Produs - Servicii de programare de software de aplicatie;
Cod CPV  72212000-4 - Servicii de programare de software de aplicaţie

 
Preambul:
In cadrul activitatii “A2 Conceperea si dezvoltarea unei metodologii de lucru care sa faciliteze relationarea dintre autoritati publice si cetateni a fost planificata achizitia de dezvoltare software a platformei online si a celor doua module/aplicatii descrise in proiect.” Astfel, achizita cuprinde: servicii de dezvoltare software si configurare a unui nou modul software in platforma, modul ce este adresat celor patru institutii publice locale ce vor intra in scopul proiectului iar dupa terminarea proiectului putand adresa la acesta platforma orice autoritate publica; servicii de dezvoltare si implementare modul dezbateri publice a initiativelor legislative propuse de catre societatea civila catre legiuitor sau propuse de catre autoritati in dezbatere publica catre cetateni. Acesta platforma va ramane la dispozitia tuturor celor interesati sa o foloseasca dupa finalizarea proiectului de finantare.
 
Valoare estimata lot 1, fara TVA 130.000 lei
Termen de prestare servicii: 31 mai 2019 
_____________________________
 
SPECIFICATII TEHNICE LOT 2

 
Serviciu/Produs - Server
Cod CPV 48820000-2 – Servere

 
Preambul:
Pe durata proiectului se vor achizitiona servicii de inchiriere infrastrucura hardware pentru a fi utilizata de aplicatiile
software dezvoltate si implementate in proiect. S-a decis acesta abordare pentru a nu avea costuri legate de investii initiale in echipamente hardware si pentru a asigura sustenabilitatea si scalabilitatea proiectului pe termen lung si pe masura dezvoltarii si aderarii la platforma a autoritatilor si alti utilziatori interesati. 
 
 Valoare estimata lot 2, fara TVA 18.000 lei
__________________________________

 
SPECIFICATII TEHNICE LOT 3

 
Serviciu/Produs - Pachete software şi sisteme informatice
Cod CPV 48000000-8 -Pachete software şi sisteme informatice

 
Preambul:
Pentru dezvoltarea modulelor software in cadrul acestui proiect, este necesara achizitia de licente software pentru platformele utilizate. Aceste licente sunt obligatorii pentru a respecta conditiile de utilizare software conform legislatiei in vigoare. Pachetele software şi sistemele informatice create de ofertant sau licentiate de acesta si adaptate special pentru functionarea in parametri optimi a aplicatiei web si a celor mobile (include atat frontend cat si backend). Licentierea unei solutii tehnice pe durata 12 luni de la momentul receptionarii aplicatiei web care sa permita operarea platformei informatice. 
 
Valoare estimata lot 3, fara TVA 41.290 lei
Termen de prestare servicii: 31 mai 2019 
____________________________
 
SPECIFICATII TEHNICE LOT 4

 
Serviciu/Produs - Computere portabile
Cod CPV 30213100-6 - Computere portabile

 
Descriere computere portabile
Se vor livra 4 computere portabile cu urmatoarele specificatii minime
- Processor Intel® Core™ i3-5005U 2.00 GHz, Broadwell™
- 13,3”, full HD, 8GB, 256 GB, SSD
- Webcam integrat
- Tastatura numerica, tastatura US
- Intel HD Graphics, Microsoft Window 10 Pro
- Durata de functionare a computerului portabil pe baterie - minim 6 ore 
 
 Valoare estimata lot 4, fara TVA 13.324 lei
Termen de prestare servicii: maxim 30 de zile de la data semnarii contractului

Informaţii suplimentare: Documentaţia de atribuire poate fi obţinută în urma unei solicitări directe adresate achizitorului, prin e-mail la office.centras.poca@gmail.com
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi Fundaţiei „Centrul de Asistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale - CENTRAS", cu sediul în Bucureşti, Bd. Mareşal Averescu nr. 17, pavilion F, etaj 3, sector  1 la numarul de telefon 0751 194 718 sau pe e-mail: office.centras.poca@gmail.com
 
Mai multe detalii publicate pe: www.fonduri-ue.ro la categoria  Anunturi achizitii privati
https://bit.ly/2RogFjx