Home >> Achizitii >>

04-07-2012


Anunt atribuire - Servicii catering, Satu Mare - seria 2-2


ANUNŢ DE ATRIBUIRE

 

SERVICII catering - Satu Mare - seria 2-2, în cadrul proiectului „Calificare pentru Incluziune Sociala", POSDRU/80/2.3/S/58023, 

Cod CPV 55510000-1 - servicii de catering

 

Fundatia Centrul de Asistenta pentru Organizatii Neguvernamentale - CENTRAS, cu sediul în Bucuresti, Bd. Maresal Averescu nr. 17, pavilion F, etaj 3, sector 1, 011454, Tel: 021 223 00 10, Fax: 021 223 00 12, E-mail: office@centras.ro, Web: www.centras.ro, ca urmare a finalizarii procedurii de atribuire prin licitatie publica deschisa - procedura offline competitiva, contractul nr. 2206.1 din 22.06.2012, privind SERVICII catering - Satu Mare - seria 2-2, în cadrul proiectului „Calificare pentru Incluziune Sociala", POSDRU/80/2.3/S/58023, in valoare de 48.000 lei, fara TVA, a fost atribuit S.C. ANADA SRL, Satu - Mare, dupa criteriul „pretul cel mai scazut". Au fost primite numarul de 1 oferte. Anunt de participare publicat la data de 07.06.2012. Anunt de atribuire publicat la data de 04.07.2012.

Contractul de servicii este finantat din fonduri europene prin Programul Operational Dezvoltarea Resurselor umane 2007 - 2013, Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor", Domeniul major de intervenţie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pertenerilor sociali şi societăţii civile".

 

Pentru mai multe informatii contactati Fundatia Centrul de Asistenta pentru Organizatii Neguvernamentale - CENTRAS - Bucuresti, Bd. Maresal Averescu nr. 17, pavilion F, etaj 3, sector 1, 011454, Tel: 021 223 00 10, Fax: 021 223 00 12, E-mail: office@centras.ro.