Home >> Achizitii >>

02-03-2015


Centrul de Resurse pentru Coaliții și Rețele


Începând cu data 01.03.2015, CENTRAS sprijină structurile asociative în cadrul Centrului de Resurse pentru Coaliții și Rețele – un proiect derulat în parteneriat cu Asociatia Funky Citizens, Fundația PACT, Institutul pentru Politici Publice și Opportunity Associates Romania și finanțat prin Granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Ideea proiectului a luat naștere din dorința de a dezvolta un sistem de asistență care să răspundă nevoilor specifice ale structurilor de coalizare a organizațiilor sectorului neguvernamental. În acest scop, o primă etapă a proiectului include realizarea unui Studiu asupra coalițiilor și rețelelor din România pentru a identifica nevoi reale ale structurilor asociative de tip coaliție și / sau rețea.

Pentru perioada martie 2015 – aprilie 2016, Centrul de Resurse pentru Coaliții și Rețele este finanțat de Fondul ONG în România și oferă următoarele forme de sprijin pentru coalițiile și rețelele de ONG-uri:

A.   Instruire și asistență pentru demersuri de advocacy

 

·       organizăm 5 cursuri pentru membrii a 10 coaliții și rețele de ONG-uri, cu subiecte precum: comunicare, mobilizarea comunității, advocacy și fundraising;

·       oferim servicii de consiliere și asistență pentru coaliții și rețele pe urmatoarele subiecte: advocacy, comunicare, asistență juridică, management financiar, dezvoltare organizațională, fundraising, dezvoltare comunitară, politici publice, comunicare grafică;
Serviciile de asistență se adresează în primul rând celor 10 structuri implicate în proiect, dar și altor coaliții și rețele care au nevoie de sprijin în problematici specifice de funcționare.

 

·       sprijinim 5 demersuri de comunicare și advocacy demarate de coaliții și rețele în anul 2015, astfel:

o   consiliere și asistență pentru derularea campaniilor selectate, experții intervenind acolo unde este necesară expertiza lor;

o   sprijin financiar pentru realizarea de materiale suport necesare pentru derularea campaniei de advocacy, în cuatumul a maximum 720 euro / campanie (banii nu vor fi acordați direct coalițiilor și rețelelor);

o   promovare în cadrul proiectului (vezi secțiunea B).

B.   promovarea imaginii publice și a rezultatelor de advocacy ale principalelor structuri asociative ale organizatiilor neguvernamentale din România

 

·       în cadrul website-ul proiectului: www.neurnim.org

·       pe pagina Facebook a proiectului: https://www.facebook.com/NeUrnim

·       prin crearea unui dosar tematic cu povești de succes ale coalițiilor și rețelelor de ONG-uri, în colaborare cu revista Dilema Veche

·       în cadrul a 5 emisiuni online (TV + radio), realizate în colaborare cu LynxTV