Home >> >>


Ce facem


Centrul  de Asistenţă pentru  Organizaţii Neguvernamentale – CENTRAS este o  fundaţie  cu tradiţie în mediul  asociativ  românesc. Cu o  experienţă de 15 ani, CENTRAS este  una din organizaţiile care  au implementat, susţinut şi  promovat principiile democratice prin sprijinirea sectorului non-profit, prin stimularea parteneriatului şi promovarea modelelor de bună practică.  

 Sprijinim  consolidarea sectorului neguvernamental din România şi încurajăm formele  de  exprimare  democratică.  

Încurajăm organizaţiile  să se facă cunoscute în spaţiul public, prin înscrierea în bazele noastre de  date: NGO_RO (www.centras.ro/database), E-agora (www.e-agora.ro), donatii online(www.donatiionline.ro) şi prin consilierea cu  privire la promovarea imaginii şi  a proiectelor ONG   

  • Provocăm organizaţiile neguvernamentale la  dezbatere, în mediul  virtual, precum  şi în cadrul  unor evenimente  de anvergură  naţională  şi internaţională - Forumul Naţional  al  Organizaţiilor Neguvernamentale din România (12 ediţii între 1995 şi 2009) 

 Implementăm proiecte privind educaţia  pentru  dezvoltare şi  politicile  de  ajutor  internaţional  ale  statului român

  • Suntem promotori ai politicilor de ajutor internaţional ale statului român prin campanii de informare şi educare a publicului larg (Dă mai departe!, campanie de informare asupra Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului)
  • Sprijinim dezvoltarea sectorului neguvernamental din Republica Moldova şi Georgia, ţări prioritare pentru statul român în acordarea de ajutor internaţional

  Stimulăm implicarea  socială  a  tinerilor  şi  iniţiativele  civice ale acestora

 
  • Una din direcţiile de acţiune ale CENTRAS vizează educarea tinerilor în spiritul democraţiei, prin implicarea lor în structuri administrative autonome, ce funcţionează pe lângă instituţiile administraţiei locale (Proiectul PAL-TIN)
  • Încurajăm tinerii să devină voluntari în organizaţiile neguvernamentale  

   Mediem parteneriate între organizaţiile neguvernamentale şi alţi actori, precum instituţiile publice, mass-media, mediul de afaceri, organizaţii internaţionale şi cetăţenii   

  • Credem în forţa asocierii şi încurajăm formarea de reţele în mediul neguvernamental şi  parteneriate  între  societatea  civilă  şi alţi  actori  publici

    Implementăm şi suntem parteneri în campanii  de informare, educare şi  conştientizare adresate unor  publicuri  ţintă foarte  variate  

  • Realizăm campanii de advocacy, informare, educare şi  conştientizare (Credite pentru ONGuri, 2% pentru organizaţiile neguvernamentale, Dă mai departe!)

Suntem  gazda Centrului de Informare EUROPE DIRECT CENTRAS Bucureşti, care face  parte din  reţeaua  centrelor de informare ale Comisiei  Europene şi  pune la dispoziţia  cetătenilor informaţii privind instituţiile Uniunii  Europene.