Home >> >>


Viziune


CENTRAS promovează o comunitate  în care sectorul public, sectorul de afaceri şi societatea civilă cooperează pentru binele cetăţenilor, în spiritul valorilor democraţiei europene, în care miza  o  constituie  binele  colectiv  global, obţinut prin networking, cooperare  şi  acces la  informaţie. Nu  în ultimul  rând, CENTRAS  pledează pentru găsirea celor  mai  bune  soluţii in vederea  unei  societăţii  civile funcţionale şi  eficiente.