Home >> Portofoliu >>

01-02-2007


Programul de cercetare - CENTRAS


CENTRAS a iniţiat în 2006 o cercetare asupra fenomenului asociativ din România.

Numãrul ONGurilor active în România la nivelul anului 2004 se ridicã la 17.923. Am luat în calcul ONGurile care şi-au depus bilanţul, în acest numãr nefiind incluse sindicatele, partidele politice, instiutuţiile de cult, casele de ajutor reciproc si PAS-urile, deoarece, deşi reprezintã tot persoane juridice non-profit, sunt - sub aspectul misiunii şi al managementului - de alt tip decât ONGurile.

Luând în considerare datele referitoare la numãrul de persoane angajate şi la numãrul de voluntari ai celor 934 ONGuri incluse în baza de date CENTRAS, vom obţine, prin extrapolare urmãtoarele date la nivelul sectorului ONG din România:

-   Personal angajat în ONGuri (în sensul definit mai sus): 156.682 persoane

-   Voluntari: 656.664 persoane.

Extrapolând datele din eşantionul analizat ar mai rezulta urmãtoarele elemente pe care le considerãm importante pentru înţelegerea fenomenului.

1. Este predominant numãrul ONGurilor care lucreazã cu voluntari şi al celor care lucreazã mai mult cu voluntari decît cu personal angajat.

2. Dacã circa jumãtate din ONGurile românesti (52%) lucreazã exclusiv cu voluntari, numai 26% nu au nici un voluntar. Faptul cã aproape jumãtate nu lucreazã cu persoane plãtite poate sã fie mai curând rezultatul neputinţei de a atrage suficiente resurse decât al unei opţiuni ideologice.

3. Semnificatia economicã a faptului cã sectorul ONG din România foloseşte 156.682 salariaţi este de explorat.

4. Distincţiile folosite de noi indicã un numãr extrem de mic de ONGuri care au peste 50 de salariaţi-3%.

5. Este de mentionat şi faptul cã la nivelul ONGurilor fluctuaţia personalului este probabil mai mare decât în alte domenii, fiind numeroase ONGurile care îşi pot permite plãtirea unor angajaţi doar pe perioada în care deruleazã proiecte pentru care au obtinut granturi, perioade care adesea se întind între 8 si 12 luni.

Studiul CENTRAS a fost fãcut cu sprijul unei echipe de voluntari: Mihaela Vasilescu (Focşani), Roxana Damian(Vaslui), Andreea Buica, Razvan Lazãr, Anca Burdea, Mihnea Dumitru (Bucureşti).