Home >> Portofoliu >>

05-05-2007


Proiecte realizate in parteneriat


Advocacy pentru îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare ale ministerelor privind alocarea de fonduri pentru ONG-uri de la bugetul de stat       

În calitate de partener al Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC), CENTRAS a demarat în 2006 proiectul „Advocacy pentru îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare ale ministerelor privind alocarea de fonduri pentru ONG-uri de la bugetul de stat” care are ca scop îmbunătăţirea finanţării guvernamentale  pentru ONG. 

În 2006 au fost realizate următoarele etape:

-   elaborarea şi trimiterea chestionarelor către organizaţiile neguvernamentale (au fost trimise chestionare către peste 2000 de organizaţii),

-   analizarea chestionarelor primite (115 chestionare completate),

-   elaborarea şi trimiterea cererilor de informaţii publice către ministere şi autorităţi centrale (au fost trimise cereri de informaţie publică pe adresa a 45 de instituţii ale autorităţilor publice centrale),

-   elaborarea unei analize privind modelele europene de politici de finanţare pentru organizaţii neguvernamentale,

-   contactarea organizaţiilor neguvernamentale în vederea creării coaliţiei de advocacy pentru îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare guvernamentală pentru ONG,

-   lansarea proiectului în cadrul Forumului Naţional ONG (Cluj-Napoca, 24-25 noiembrie 2006).

CENTRAS a participat la elaborarea instrumentului de cercetare, la aplicarea lui şi la prelucrarea datelor. În acelaşi timp, CENTRAS a demarat un proces de documentare în legătură cu modalităţile şi dimensiunile suportului guvernamental pentru ONG-uri în România şi în celelalte state membre UE. 

 Cooperare cu Agenţia Romană Antidrog – Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Sector 1, iunie 2006.

CENTRAS a semnat cu Agenţia Română Antidrog – Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Sector 1 (ARA) un protocol de colaborare care creează cadrul legal necesar şi deschide căile de comunicare pentru realizarea de proiecte comune de tipul campaniilor de informare, instruiri, organizare de evenimente etc.

Astfel, în concordanţă cu misiunea şi obiectivele sale strategice, CENTRAS va facilita comunicarea dintre ARA şi structurile asociative active în domenii precum sănătate, anti-drog, educaţie pentru tineret, corupţie, asistenţă pentru categorii defavorizate etc. De asemenea, va putea acorda ARA asistenţă tehnică în domenii în care CENTRAS are experienţă şi resurse disponibile: organizare de evenimente, management de campanii publice, imagine şi relaţii publice, facilitare, management de voluntari, elaborare de propuneri de finanţare,  management de proiect etc.