Home >> Presa >>

04-10-2018


Autorități publice mai aproape de cetățeni


 

”Initiativă civică pentru optimizarea prin tehnologie a relației dintre cetățean și autoritățile publice”

 

Fundația "Centrul de Asistență pentru Organizații Neguvernamentale" (CENTRAS) lansează un nou proiect finanțat din fonduri europene dedicat societății civile. În cadrul proiectului, obiectivul principal este creșterea capacității societății civile de a genera politici publice prin dezvoltarea de competențe și metodologii prin care aceasta să poată contribui pe termen lung în mod activ la procesul decizional.

Proiectul, prin activitățile sale, își propune să elaboreze o propunere de politică publică alternativă la Legea 544/2001, care reglementează liberul acces la informațiile de interes public.

Punctul central al proiectului îl reprezintă dezvoltarea unei rețele tematice naționale și europene formată din minim 50 de ONG-uri care vor acționa ca instrument de monitorizare și evaluare a politicilor publice prin utilizarea de tehnologie modernă, care să faciliteze procesele de consultare și dezbaterea publică. Obiectivul va fi atins prin intermediul unei platforme informatice realizată sub forma unui model de propunere, dezbatere și vot a inițiativelor adminsitrației publice locale sau propuneri de initiative civice. Instrumentul are rolul de a iniția propuneri de politici publice dinspre societatea civilă direct către autorități și de a transparentiza procesul decizional dinspre autorități către societatea civilă, consolidându-se astfel relația și dialogul constructiv între cei doi actori principali.

Eficientizarea și transparentizarea modului de relaționare a autorităților cu cetățenii se va realiza prin dezvoltatea unei metodologii inovatoare care să conducă la debirocratizare, eficiență în cheltuirea banilor publici și profesionalizarea administrației publice. Această metodologie presupune realizarea unei aplicații mobile bazată pe principiul crowdsourcing (un produs ce se bazează pe sprijinul comunității, pe contribuția utilizatorilor). Aplicația va permite cetățenilor să sesizeze neregulile din spațiul civic, iar pe de altă parte, printr-un modul dedicat autorităților publice, acestea vor avea acces direct și vor gestiona problemele identificate de către cetățeni, le vor putea trimite mai departe către alte autorități competente, atunci când este necesar, și vor putea comunica direct cu cetățenii dacă au nevoie de detalii suplimentare. De asemenea,  pot trimite feedback, pot extrage rapoarte din platformă care să identifice problemele importante și cele prioritare ale comunității, pot determina nivelul de eficientă și pot acționa preventiv pentru a diminua numărul problemelor care ar putea să apară.

În plus, proiectul include activități de formare pentru personalul / actorii cheie implicați în proiect în vederea creșterii capacității ONG-urilor de a propune politici publice alternative, dar și o serie de dezbateri publice cu scopul de a consulta actorii care pot propune soluții complementare.

 

 Campania de informare publică ce sprijină proiectul, se va desfășura la nivel național  și are drept obiectiv educarea publicului și creșterea gradului de implicare civică în viața publică și de participare la procesele de consultare reale în cadrul procesului decizional.

Proiectul se va desfășura în perioada septembrie 2018 – ianuarie 2020 și are o valoare totală de 930,605.90 lei din care valoare eligibilă nerambursabilă de 911,993.79 lei (98%) și cofinanțarea beneficiarului 18,612.11 lei (2%). Valoarea eligibilă nerambursabilă este asigurată în proporție de aprox. 82.3% (765.927,6 lei) din Fondul Social European și aprox. 15.7% din bugetul national (146.066,19 lei).

 

 ”Initiativă civică pentru optimizarea prin tehnologie a relației dintre cetățean și autoritățile publice” este un proiect cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrative, axa prioritara 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficient, obiectiv specific 1.1 - Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, COD SIPOCA / SMIS 290 / 112027.

 

 Pentru mai multe informaţii vă rugăm să o contactaţi pe Iuliana Iliescu, Manager de proiect, CENTRAS, la tel: 0751 194 718  sau la adresa: office.centras.poca@gmail.com