Home >> Programe >>

Despre programele pe care le desfăşurăm:

1. Furnizăm, utilizând resurse umane proprii sau reţeaua de experţi externi, training, asistenţă tehnică şi consultanţă în domenii precum dezvoltare organizaţională, planificarea şi managementul proiectelor, relaţii publice, comunicare, managementul voluntarilor etc. Clienţii sunt ONG-uri centrale şi locale, reprezentanţi ai administraţiei publice locale, persoane fizice. Numai pe baza resurselor interne organizăm în medie 10 sesiuni de instruire anual, pentru aproximativ 150 de participanţi.

2. Conducem sau acţionăm ca partener în campanii de advocacy, informare-educare sau conştientizare pe probleme de interes pentru societatea civilă în special sau comunitate în general

3. Organizăm din punct de vedere tematic, logistic şi al imaginii, evenimente de anvergură naţională şi internaţională, cu participarea a peste 100 de invitaţi din cele mai variate categorii de public (lideri şi reprezentanţi ONG, funcţionari publici, aleşi locali, jurnalişti, studenti, lideri de opinie)

4. Colectăm şi diseminăm date şi informaţii de la şi pentru societatea civilă şi administraţia publică pe teme de interes actual (legislaţie, politici publice, probleme sociale etc)04-10-2018

Autorități publice mai aproape de cetățeni

 Proiect ”Initiativă civică pentru optimizarea prin tehnologie a relației dintre cetățean și autoritățile publice” Cod MySMIS: 290 Cod SIPOCA: 112027

01-07-2010

Proiecte finantate din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-201305-10-2007

Training, consultanta si asistenta04-02-2013

Dezvoltare si sustinere parteneriat intra si inter sectorial05-10-2007

Informare si campanii1             
pagina 1 din 2