Home >> Programe >>

02-02-2011


Parteneriat pentru Dezvoltare - POSDRU/93/3.3/S/62346


   


PROIECT COFINANTAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007—2013 “Investeste in oameni” Contract POSDRU/93/3.3/S/62346 „Parteneriat pentru Dezvoltare”

 
Proiectul “Parteneriat pentru Dezvoltare” incurajeaza cooperarea intre antreprenori si organizatii neguvernamentale, in sensul promovarii dezvoltarii durabile, a stimularii crearii de locuri de munca si a cresterii coeziunii sociale la nivel local. Activitatile desfasurate in cadrul proiectului pun accent pe stimularea parteneriatului intre diferiti actori sociali activi la nivel local, regional, national si international.

   

Partenerii proiectului

 • Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB), ca partener principal, are rolul implementarii si coordonarii proiectului. CCIB este o organizatie autonoma, neguvernamentala, apolitica, non-profit, cu personalitate juridica, destinata reprezentarii, apararii si sustinerii intereselor membrilor sai si a mediului de afaceri, pentru dezvoltarea comertului si industriei, agriculturii si serviciilor corespunzator cerintelor economiei de piata.

 • European Social Action Network (ESAN) este o organizatie cu obiect de activitate filantropic si stiintific, in sensul stimularii si realizarii unei politici sociale coerente in Europa, bazata pe respectarea drepturilor omului. ESAN detine in portofoliu proiecte europene in ceea ce priveste mobilitatea europeana, lupta impotriva discriminarii, incluziunea sociala, consiliere sociala si de formare profesionala pentru asistentii sociali si voluntari.

 • Centrul de Asistenta pntru Organizatiile Neguvernamentale – CENTRAS, ca partener national, se implica in coordonarea si implementarea proiectului. CENTRAS detine o vasta experienta in oferirea de traininguri, asistenta tehnica si suport informational comunitatilor, ONG-urilor, firmelor si guvernelor interesate de dezvoltarea societatii civile si a democratiei, si are ca principale directii strategice: cresterea capacitatii mediului asociativ, comunicarea si promovarea rezultatelor mediului asociativ si dezvoltarea democratiei.


Scopul proiectului este promovarea initiativelor si dezvoltarea structurilor parteneriale intre organizatiile societatii civile, autoritatile publice, asociatii ale mediului de afaceri din regiunile Centru, Vest, Nord – Vest, Nord – Est si Bucuresti – Ilfov, pe durata a 24 de luni.


Principalele activitati ale proiectului sunt:

 • Realizarea unui studiu privind responsabilitatea sociala a intreprinderilor din regiunile proiectului cu privire la actiunile de ocupare si incluziune sociala a categoriilor dezavantajate

 • Dezvoltarea si functionarea unui centru on-line de dialog social. Prin intermediul acestuia, ONG-urile vor avea posibilitatea sa-si promoveze activitatile, sa stabileasca punti de dialog cu actorii relevanti in scopul cresterii transparentei organizationale. Centrul va asigura servicii de brokeraj prin parteneriate comunitare intre diferitii actori, si va contine informatii relevante despre cele mai reprezentative retele sociale la nivel national si european, strangerea de fonduri, aspecte legislative si financiare, studii.

 • Organizarea si desfasurarea de grupuri de lucru panel, in cadrul carora temele prioritare abordate vor fi:

  • Colaborarea ONG-urilor cu autoritatile publice pentru incluziunea sociala a grupurilor defavorizate;

  • Responsabilitatea sociala a intreprinderilor si impactul acesteia asupra dezvoltarii capacitatii ONG-urilor;

  • Transparenta decizionala a autoritatilor publice in raport cu actiunile ONG-urilor;

  • Dezvoltarea retelelor nationale si europene;

  • Planuri de actiune pentru incurajarea parteneriatelor.

 • Participarea grupului tinta la 2 evenimente internationale privind rolul retelelor la nivel european

 • Organizarea a doua seminarii privind metodele de strangere de fonduri si advocacy

 • Realizarea unui sondaj de impact

 • Organizarea de vizite de diseminare a modelelor de buna practica

 • Organizarea si desfasurarea evenimentului ˝Premiile Solicitantului pentru responsabilitate sociala”

 

Studiul privind implicarea companiilor din Romania in activitati de "Responsabilitate Sociala Corporatista" a fost realizat in urma chestionarii intreprinderilor din regiunile vizate de proiect cu privire la actiunile de ocupare si incluziune sociala a categoriilor dezavantajate, precum si a finantarii proiectelor comunitare.

 


 

 

 

 

 

*Fundatia Centrul de Asistenta pentru Organizatii Neguvernamentale - CENTRAS este inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal sub nr. 17819.